Ceník hotelu Alba

PLATBY : PLATIT LZE PLATEBNÍ KARTOU, PŘEVODEM NA ÚČET NEBO V HOTOVOSTI

Ceník

Hotel Alba

platný od   1.1.2023

Letní   sezona

24.3.-17.12.2023

Zima

18.12.2023   -28.1.2024

Zima

28.1.-24.3.2024

Silvestrovský   pobyt

27.12.2023   – 1.1.2024

Dítě 1-3   roky

(1 osoba/noc/snídaně)

100,-Kč

150,-Kč

150,-Kč

Celkem 1150,-Kč

Dítě 3-12 let

(1 osoba/noc/snídaně)

590,-Kč

720,-Kč

750,-Kč

Celkem 4660,-Kč

Dospělí,   děti 12 a více let

(1 osoba/noc/snídaně)

 760,-Kč

 980,-Kč

 1020,-

Celkem 7720,-Kč

Apartmán (5+2) s vanou,TV,lednicí a vybavenou kuchyňkou(noc/snídaně)

min.obsazenost 4 osoby

dospělí 780,-Kč

3-12 let 610,-Kč

1-3 roky 150,-Kč

 

dospělí 1130,-

3-12let 740,-

1-3 roky 150,-

dospělí 1130,-

3-12 let 740,-

1-3 roky 150,-

 Individuální   výpočet podle počtu a věku hostů

 

Dítě 1-3 roky

Večeře 50,-Kč

Dítě 3-12 let

Večeře 120,-kč

Dospělý a děti 12 a více let

Večeře 170,-Kč

 

  V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci  20,-Kč na dosp. os./den.

 Ubytování dětí do 1 roku bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

Postýlky : Zapůjčení dětské postýlky s povlečením 200,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Stravu pro dítě lze doobjednat.

Přistýlky pro dospělé nemáme a neposkytujeme.

Psy ubytováváme POUZE v letní sezoně. Poplatek za pobyt psa činí 50,-Kč/noc.


Příplatek za ubytování pouze na 1 noc : 80,-Kč/osoba.
 

SILVESTR: Silvestrovský pobyt je na 5 nocí s možností prodloužení do 2.1. V době Silvestrovského týdne nenabízíme kratší pobyty nebo pobyty pouze na Silvestra.  Silvestrovský večer je započítán v ceně pobytu (hudba, druhá večeře, přípitek pro děti i pro dospělé...). 

Polopenze nabízíme v termínech:

1.6.-30.9. a 27.12.-31.3. (u velkých skupin podle domluvy)

Parkování : ZDARMA

Internet  ZDARMA

 

Žádáme Vážené hosty, aby se před platbou seznámili se smluvními podmínkami ubytování:

1.Zaplacením vyúčtované zálohy objednatelem (dále „hostem“) je uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl.zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, podle které hostu vzniká právo, aby mu poskytovatel (dále „ubytovatel“) poskytl přechodné ubytování po dohodnutou dobu a povinnost zaplatit za to ubytovateli dohodnutou cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě. V okamžiku zaplacení zálohy se host a ubytovatel stávají účastníky této vzájemné smlouvy.

Není-li dohodnuto jinak, vystavuje ubytovatel hostu zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové ceny ubytování a posílá ji mailem nebo na požádání poštou. V ceně uvedené na zálohové faktuře není zahrnut rekreační poplatek obci, ani různé nadstandartní služby objednané hostem. Zálohová faktura má splatnost 14 kalendářních dní.

2.Platba za ubytování je splatná v den nástupu hosta k ubytování, pokud nebylo dohodnuto jinak. Závazné rezervace se provádějí pouze po zaplacení dohodnuté zálohy, která je při celkové fakturaci zúčtována.

3.Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem hotelu, kde jsou uvedena jeho práva i povinnosti v ubytovacím zařízení. Ubytovací řád se stává součástí smlouvy o ubytování, jakmile je s ním host seznámen.

4.Host je povinen uhradit v dohodnutém termínu dohodnutou cenu za ubytování.

5.Ubytovatel je povinen odevzdat hostu ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

6.Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

7.Ubytovatel má právo ustoupit od smlouvy o ubytování, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem nebo porušuje dobré mravy.

8.Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnosti zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či stornopoplatky.

9.Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

Odstoupení   před začátkem ubytování

Jednotlivci   do 10 osob

Skupiny nad   10 osob

30-15 dní

0%

30%

14-7 dní

30%

50%

6-1 den

50%

100%

nepříjezd

100%

100%

Předčasné   ukončení ubytování z nečerpaných služeb

100%

100%

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb. V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc…) nemusí být stornopoplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

10.Pro případ účtování stornopoplatků se může host předem pojistit.

11.V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z důvodů velmi vážného prohřešku hosta proti ubytovacímu řádu si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění hotelu.

12.Od ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat platný doklad totožnosti pro zápis do ubytovací knihy.

13.Tyto smluvní podmínky lze doplňovat či měnit pouze po vzájemné dohodě zúčastněných subjektů a pouze písemnou formou.

V Deštném v Orlických horách, 4.9.2021.

 

 

Czech English German Italian Polish Slovak

Počasí Deštné v Orlických horách - Slunečno.cz

snimek