PŘÍJEZD /CHECK IN : 15:00 h - po vzájemné domluvě je možnost přijet i dříve

 ODJEZD / CHECK OUT: 10:00

 

Ubytovací řád HOTELU ALBA

1.      Hotel poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti.

2.      Hotel může v případech nutnosti nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

3.      Hotel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 20 hodin, není – li po vzájemné dohodě určeno jinak.

4.      Host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou si sjednal s hotelem.

5.      Host ukončí pobyt do 10.00  hodin v den svého odjezdu. Nedodrží-li host tuto lhůtu, hotel mu může účtovat pobyt za následující den. Host, který se ubytuje před 7.00 hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za předchozí noc.

6.      Požádá-li host během svého pobytu o prodloužení rezervace, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž byl původně ubytován.

7.      Host má právo používat zařízení hotelového pokoje, společenských prostor a služeb hotelu.

Za škody, které způsobí na majetku hotelu, odpovídá podle platných předpisů. Škody, které způsobil, je host povinen neprodleně ohlásit ubytovateli a to i za předpokladu, že škodu způsobilo jeho dítě.

8.      Host může využívat bezplatně hotelové parkoviště, s tím vědomím, že není hlídané a hotel neodpovídá za případné ztráty či škody způsobené na vozidle hosta.

Za cenné předměty ponechané bez dozoru v pokoji hotel neodpovídá. Host může k uchování cenných předmětů a peněz použít hotelový trezor.

9.      V hotelových pokojích lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. Používat varné konvice, ponorné vařiče, vlastní přímotopy apod. je ve všech prostorách hotelu z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno!

10.   Návštěvy neubytovaných v prostorách hotelu mohou být přijímány pouze se souhlasem hotelu.

11.   Host je povinen po každém odchodu z pokoje zkontrolovat, že jsou zhasnuta světla, vypnuty vodovodní uzávěry a uzamčeny dveře.

12.   Host může opustit hotelové prostory s klíčem od svého pokoje, protože na něm má i klíč od recepce a lyžárny. Při ztrátě klíče účtuje hotel poplatek 500,-Kč.

13.   Host bere na vědomí, že na pokojích i ve všech dalších prostorách hotelu, včetně restaurace, platí z bezpečnostních důvodů přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně.  Při porušení zákazu kouření v prostorách hotelu si hotel vyhrazuje právo hostu bez nároku na vrácení peněz ukončit předčasně pobyt. Krb v restauraci obsluhuje pouze personál hotelu. Při eventuelním zjištění požáru host neprodleně informuje zaměstnance hotelu.

14.   V případě delšího než týdenního pobytu jsou na pokojích měněny ručníky. Během týdenního pobytu se úklid na pokoji neprovádí.

15.   V době od 22.00 do 6.30 platí v ubytovací části hotelu noční klid, host tomu musí  přizpůsobit svoje chování .

16.   V hotelových pokojích i ostatních společných prostorách není vhodné nechávat bez dozoru dospělé osoby děti  mladší  10 let.

17.   V prostorách hotelu i restaurace platí přísný zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a léků, vyjma těch, které doporučil lékař.

18.   V restauraci hotelu není dovoleno konzumovat vlastní nápoje a poživatiny.

19.   Psy ubytováváme pouze v letním období (duben - listopad). V zimním období neubytováváme žádná domácí zvířata.

20.   Host nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhování nábytku, polepování zdí, odnášení nábytku z pokoje, atd.)

21.   Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, v případě hrubého porušení řádu má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

22.   Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Vážení návštěvníci, milí hosté,

přejeme Vám příjemně strávené chvíle při pobytu v HOTELU ALBA.

 doufáme, že se k nám budete rádi vracet.

Czech English German Italian Polish Slovak

Počasí Deštné v Orlických horách - Slunečno.cz

snimek